Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με όποιον από τους ακόλουθους τρόπους επιλέξετε:

    Λεωφόρο Βουλιαγμένης 312, 173 43, Άγ. Δημήτριος, Αθήνα
    +30 210 97 34 149 - 179, +30 010 97 64 118, +30 010 97 35 926
    +30 210 97 64 119

    kostas@kenteris.gr

ή με την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας:

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
   
 
 |   ome | end by you | nterviews
powered by comitech 
comitech, communication, & information technology
http://www.cosmote.gr το web site του προπονητή των πρωταθλητών! visit the site of puma!